• 2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kaydolması gerekmektedir.

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

30 Haziran 2020 tarihine kadar bu kayıtların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

VERBİS'e Kaydolmazsak Ne Olur?

Kanunun "Kabahatler" başlıklı 18'inci maddesinde Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında  36.053 Türk Lirasından 1.802.636 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

Ek Sipariş

TubaU diğer ilanları

Web Siteniz İçin Aydınlatma Metni Hazırlarım...
Fiyat 1,000.00 ₺