Tag: Veri düzenleme

Excel Verilerinizi Düzenlerim...

Excel verilerinizi düzenlerim. Ben MSGSÜ İstatistik bölümünden mezunum. Excel üzerinde verilerinizi ayıklayıp, düzenleri...